:: Aktualności

   5 grudnia 2013 r.
10 grudnia 2013 r.
Śmierć Nelsona Mandeli
Uroczystości pogrzebowe Nelsona Mandeli

 

Choć tak różni, jesteśmy jednością. Jesteśmy ludem tęczy.” (N.Mandela)

http://guardianlv.com/2013/10/nelson-mandelas-top-five-contributions-to-humanity/

10 grudnia 2013 r. świat pożegnał wielkiego polityka, a przede wszystkim wielkiego człowieka, Nelsona Mandelę. Pierwszy czarnoskóry prezydent RPA, jeden z najwybitniejszych przywódców i mężów stanu zmarł 5 grudnia w Johannesburgu. Miał 95 lat. Mandela jest uznawany na świecie za ikonę wolności i równości oraz symbol walki o prawa człowieka. Walcząc z południowoafrykańską polityką apertheidu spędził w więzieniu blisko 30 lat swojego życia. Traumatyczne przeżycia nie zmieniły go, nie poddał się. Jak mówił, zależało mu jedynie na budowaniu „narodu tęczy”. Mandela życzył sobie żeby wszyscy byli sobie równi, głośno i wyraźnie krytykował wszelkie przejawy rasizmu oraz ksenofobii. Ukoronowaniem 67-letniej walki Nelsona Mandeli o wolną Afrykę było uhonorowanie go w 1993 roku  Pokojową Nagrodą Nobla. 10 maja 1994 po pierwszych demokratycznych i wielorasowych wyborach prezydenckich Nelson Mandela został pierwszym czarnoskórym prezydentem w historii RPA. Po rezygnacji z prezydentury Mandela zaangażował się w sprawy społeczne, takie jak walka z AIDS, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, ale także wsparcie dzieci szczególnie uzdolnionych.

Nelson Mandela był bohaterem dla całego afrykańskiego świata, ale szanowany i lubiany był na całym świecie. Na pogrzebie żegnały go miliony mieszkańców RPA oraz najważniejsi politycy i artyści z całego świata. Wielkość tej uroczystości była najpiękniejszym wyrazem szacunku, hołdu oraz sympatii dla dokonań tego wielkiego człowieka.

 

 


                            Nollywood Poland 2014

W drugim dniu Kongresu Rachunkowa Izba Gospodarcza podpisała porozumienie w sprawie organizacji polskiej edycji festiwalu Nollywood. Partnerem w tym projekcie jest John Godson, poseł na sejm RP oraz Prezes IA. Partnerami są także Biuro Nollywood Europa z Paryża, ambasador Nigerii, prezes grupy Toya Witold Krawczyk oraz dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, znakomity aktor polski i francuski - Andrzej Seweryn.

Omotola Jalade Ekeinde - największa gwiazda kina nigeryjskiego Nollywood weźmie udział w otwarciu festiwalu, którego inauguracja odbędzie się prawdopodobnie 8 października 2014 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o opinie w sprawie terminu.

http://moya.toya.net.pl/site_aktualnosci.php?news_id=5755&s=9b1b127d1efa5d0737a4fced907e1946

 

26-27 listopada 2013 r. POLSKO-AFRYKAŃSKI KONGRES WSPÓŁPRACY POLANDAFRICA 2013

W dniach 26-27 listopada w Łodzi odbył się Polsko-Afrykański Kongres Współpracy POLANDAFRICA 2013. Kongres organizowała Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Organizatorzy pragnęli poprzez to wydarzenie wzmocnić relacje z silnym partnerem gospodarczym jakim jest kontynent afrykański, a także ułatwić polskim i afrykańskim biznesmenom rozpoczęcie współpracy. Do Łodzi na kongres przyjechały delegacje z 30 państw afrykańskich m.in. Etiopii, Nigerii, Libii, Angoli, Republiki Południowej Afryki, Republiki Konga. Wśród członków delegacji znaleźli się m.in. członkowie rządu, przedsiębiorcy, ambasadorzy.

Rachunkowa Izba Gospodarcza na swoim profilu na fb po zakończeniu Kongresu napisała: "Kongres Polandafrica 2013 zakończony. Według opinii zdecydowanej większości uczestników bardzo udany. Prawie wszyscy goście z Afryki zapowiedzieli udział w kolejnej edycji. Nasi polscy partnerzy chcą być obecni na afrykańskim rynku. To wszystko zobowiązuje nas do kontynuacji. Również uważamy Kongres za sukces." https://www.facebook.com/polandafrica

Niech to będzie najlepsze podsumowanie Kongresu. Do zobaczenia za rok!

więcej zdjęć znajdziecie na profilu RIG w Łodzi https://www.facebook.com/polandafrica/media_set?set=a.1414288288807464.1073741850.100006789187494&type=1

20 listopada 2013 r.  Spotkanie z ambasadorami krajów afrykańskich

20 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds Afryki z udziałem 16 ambasadorów i przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Rozmowy dotyczyły współpracy z Parlamentem polskim oraz kongresu współpracy polsko-afrykańskiej Polandafrica, który odbędzie się w Łodzi 26-27 listopada. 
22 maja 2013 r. Dzień Polsko-Afrykański w Sejmie

W dn. 22 maja 2013 r. w restauracji Hawełek odbyły się, zorganizowane przez Parlamentarny Zespół ds. Afryki przy współpracy z Instytutem Afrykańskim, uroczystości z okazji dnia polsko-afrykańskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Wśród obecnych gości znaleźli się m. in. ambasadorowie krajów afrykańskich oraz przedstawiciele rządu RP. Głównym punktem programu było wręczenie statuetek „Przyjaciel Afryki” w trzech kategoriach: organizacja pozarządowa, przedsiębiorca, osobowość. W kategorii organizacje pozarządowe wyróżniono Panią Janinę Ochojską z Polskiej Akcji Humanitarnej, w kategorii osobowość Pana prof. Jana Milewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, a nagrodę w kategorii przedsiębiorca otrzymał dr Jan Kulczyk. Prezes Instytutu John Godson podziękował wszystkim za ich obecność oraz poinformował, że w planach istnieje co roczna organizacja dnia polsko-afrykańskiego, a także organizacja podobnych uroczystości mających na celu promowanie naszego kraju w Afryce. Imprezę uświetnił występ zespołu City Bum Bum.

 

 

 

więcej zdjęć z uroczystości znajdą Państwo na facebooku Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki. Zachęcamy serdecznie do jego polubienia https://www.facebook.com/pages/Parlamentarny-Zesp%C3%B3%C5%82-ds-Afryki/220415161373657


Listopad 2012 r.  

Pod nr KRS 435278 została 5.10.br. zarejestrowana Fundacja Afryka Connect z siedzibą w Warszawie i prezesem James Omolo (kom. 530 544 920), www.afrykaconnect.pl, info@afrykaconnect.pl, facebook: Afryka Connect...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html  w zakładce Listopad 2012

 

Listopad 2012 r.  

Wraz z początkiem roku akademickiego nasiliła się liczba informacji o utrudnieniach w otrzymaniu wiz w ambasadzie RP w Abudży w Nigerii dla kandydatów na studia w uczelniach łódzkich. Petenci mieli prawo czuć się zdezinformowani i lekceważeni. Zostały w tej sprawie wystosowane 2 listy interwencyjne do Ministra Spraw |Zagranicznych, bowiem takie postępowanie w stosunku do studentów afrykańskich pozwala sądzić o podejrzewanie ich o chęć imigracji do UE. Istnieje jednak obawa, że taka polityka obrony przed nielegalną emigracją do UE, doprowadzi dobrych kandydatów - Afrykańczyków do zniechęcania się do studiów w Polsce i pozbawi polskie uczelnie źródeł dochodu.

 
Październik 2012 r.  

Wrzesień, to czas przynajmniej dwóch ważnych dorocznych wydarzeń zasługujących na szczególną uwagę. Tradycyjnie, trzeci wtorek w Nowym Jorku to początek sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie debata ostanie świata z udziałem przywódców 193 krajów członkowskich...

więcej nahttp://ia.org.pl/kronika.html  w zakładce Październik 2012

30 października 2012 r. „Integracja czy wykluczenie?Dostęp do obywatelstwa w Polsce i w krajach UE”.

W dn. 30.10.br. Maria E. Sajenczuk reprezentując Instytut Afrykański uczestniczyła w seminarium „Integracja czy wykluczenie? Dostęp do obywatelstwa w Polsce i w krajach UE”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych jako część projektu „Polskie Forum Integracyjne II”. W seminarium brali udział przedstawiciele Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Niemiec  i Łotwy prezentując problematykę naturalizacji i prawa do obywatelstwa w ich krajach. Ze strony polskiej wystąpili dyrektor Departamentu Obywatelstwa  i Repatriacji MSW  Mateusz Sora oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW – Agata Awertyńska. Wydział,  Prawa i Administracji UW reprezentowała dr Dorota Pudzianowska, Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” – Ksenia Naranovich.

Dla uczestników seminarium istotna była ilość lat obowiązująca w Polsce do nabycia obywatelstwa, a także kwestia egzaminu z języka polskiego, bowiem ustawa o obywatelstwie polskim wymaga doprecyzowania w tym względzie. Ustawa nie wymienia poziomu egzaminu z języka polskiego obowiązującego cudzoziemców, podczas gdy  Państwowa Komisja poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  certyfikuje od poziomu B-1.

3 października 2012 r. Konferencja "Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji"

KDO wzięło udział w dn. 3.10.br. w Łodzi w konferencji „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji” będącej częścią projektu prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu RP ds. Równego Traktowania „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. W czasie konferencji Maria E Sajenczuk zabrała głos w sprawie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego imigrantów.  

 
19 września 2012 r. Spotkanie KDO

W dn. 19.09.br. odbyło się  pierwsze  spotkanie KDO, gdzie uroczystego otwarcia dokonał Grzegorz Szatiło, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.  Wybrano władze KDO, Maria E Sajenczuk, przedstawicielka Instytutu Afrykańskiego  została wiceprzewodniczącą Komisji. W dn. 26.09.br. odbyła się w UMŁ konferencja prasowa, na której zaprezentowały się  założycielskie organizacje pozarządowe. Łódzka KDO ds.  Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji jest pierwszą w Polsce zajmującą się sprawami imigrantów, ich integracji w naszym społeczeństwie. Instytut Afrykański uczestniczyć w działaniach KDO może skupić się na problemach edukacji międzykulturowej, przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i wykluczeniu społecznemu imigrantów.

 

Wrzesień 2012 r.  

Sierpniowy numer ONZ-owskiego magazynu„Africa Renewal” (www.un.org/en/africarenewal/vol26no2) zawiera wiele interesujacych pozycji; m.in.: „Afrykańskie gospodarki przykuwają uwagę świata” (African economies capture world attention), czy „Oddolne budowanie pokoju” (Building peace from the ground up)...

więcej nahttp://ia.org.pl/kronika.html  w zakładce Wrzesień 2012

 
Sierpień 2012 r.  

Na 19. Szczycie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, 9-16.07.br. (przewodnictwo Unii w 2012 przypada prez. Beninu, Thomas Boni Yayi) poświęconemugłównie sprawie zwiększenia handlu wewnątrz-afrykańskiego (obecnie stanowi on jedynie 10% ogólnych obrotów) oraz przeglądowi sytuacji w regionie od 18. Szczytu w styczniu 2012 r.,  dokończono także wyborównowego przewodniczącego Komisji UA...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html w zakładce Sierpień 2012

 

Lipiec i Sierpień 2012 KDO ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji

W czasie miesięcy wakacyjnych spotykał się zespół utworzony jeszcze w lutym br. 
z przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych pod kierunkiem Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania – Bogny Stawickiej. Konferencja, która odbyła się 23.04.br., rozpoczynająca projekt  Różnorodność i Równość, zaowocowała  regularnymi, kilkumiesięcznymi spotkaniami, które doprowadziły do  założenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Łodzi. Instytut Afrykański był jednym z członków założycieli KDO ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji. KDO została powołana zarządzeniem nr 2920/VI/12 Prezydenta Miasta  Lodzi z dn. 31.08.2012 r. Członkowie komisji  wymienili obszary  dyskryminacji leżące w polu zainteresowań IA (m.in. rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, język, religia), a także czynniki wykluczenia społecznego (strukturalne – procesy migracyjne i społeczne – dyskryminacja, przynależność do mniejszości etnicznych, wyznaniowych, kulturowych).

Członkowie KDO opracowali zakres i metody działania Komisji, umiejscowili ją w strukturze społecznej miasta tak, aby chroniła osoby i grupy zagrożone dyskryminacją. Celem prac Komisji są działania w zakresie propagowania i uświadamiania aspektów różnorodności społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji osób i grup, diagnoza i monitoring potrzeb i rozwiązań antydyskryminacyjnych, podejmowanie działań ma rzecz wyrównywania szans wobec zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
Lipiec 2012 r.  

Czerwiec br. upłynął pod znakiem Szczytów: G-20 w Los Cabos w Meksyku (18-19.06.) oraz ONZ-owskiej Konferencji Trwałego Rozwoju „Rio+20” w Rio de Janeiro, Brazylia (20-22.06.)...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html w zakładce Lipiec 2012

 

Czerwiec 2012 r.  

Dużym wydarzeniem w maju br. – miesiącu Afryki – był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (PTAfr.), Uniwersytet Szczeciński, we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, III Kongres Afrykanistyczny w Szczecinie w dniach 10-12.05.br., z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji i osób prywatnych z całego kraju zajmujących się Afryką...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html w zakładce Czerwiec 2012

 

25 maja 2012 r. Dzień Afryki w Łodzi

25 maja 2012 r. Instytut Afrykański włączył się w obchody "Dnia Afryki". Tego dnia na całym świecie obchodzone jest święto kontynentu afrykańskiego  upamiętniające utworzenie 25.05.1963 r.  Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) , która w 2002 r. przekształciła się w Unię Afrykańską  (UA). Organizacją łódzkiego Dnia Afryki zajęły się działaczki IA: Francine Umutesi, Maria Elżbieta Sajenczuk i Magdalena Dolińska.

Podczas imprezy odbywającej się na głównym rynku Manufaktury łodzianie mieli okazję poznać kulturę afrykańską, posłuchać afrykańskiej muzyki, popatrzeć na tańce i podziwiać tancerzy i  śpiewających â Betti Ibata, Francine Umutesi i  Alexa Ruzindane i innych. Zainteresowani  mieli także okazję obejrzeć pokaz malowniczej mody afrykańskiej oraz posłuchać bardzo rytmicznej gry na bębnach. W wydarzeniu wzięli udział  Afrykańczycy uczący się i pracujący w naszym mieście, pochodzący  m.in. z Rwandy, Etiopii, Kongo, Angoli, Kamerunu i  Kenii.

Specjalne podziękowania należą się Pani Annie Grajcarek z działu marketingu Manufaktury, która z życzliwością odniosła się do projektu IA, zadbała o nagłośnienie afrykańskiego występu użyczając sprzętu.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo na naszym facebook'u https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150984235867673&type=1

 

18 maja 2012 r. Piknik Wielokulturowy - "W łódzkim tyglu wielu kultur"

W piątek 18.05.2012 r. Maria Elżbieta, Francine i Magdalena uczestniczyły w Pikniku Wielokulturowym zorganizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 83 im. S. Jachowicza w Lodzi. Szkoła ta została zbudowana w 1926 r., emanuje atmosferą
z przeszłości, masywne mury przypominają zamek obronny.  Uczniowie  biorą udział w Ogólnopolskim Programie Społecznym "Szkoła bez przemocy". Organizatorzy programu nagrodzili szkołę  grantem w kategorii "Tolerancja i integracja". Projekt  szkoły został wybrany jako jeden spośród 48 w całej Polsce i jako jedyny w Łodzi. Celem projektu było poznanie kultur współistniejących w Lodzi od dawna, zrozumienie ich istoty, odrębności, rozbudzenia ciekawości, chęci dalszego ich poznawania oraz otwierania się na pojawiające się w mieście nowe grupy narodowościowe. W ten sposób  szkoła chce kształtować postawy tolerancji, budować atmosferę zrozumienia i integracji. 

Każdej klasie przydzielono  konkretną "kulturę". Uczniowie przygotowali tańce typowe dla kultur, scenki rodzajowe, piosenki, wystawy, prezentacje multimedialne, albumy, a nawet degustacje potraw wykonanych samodzielnie.

Bardzo interesująco wypadły tańce żydowskie, chińskie, a afrykańskie - które, można zobaczyć na fotografiach były tańczone w prawdziwie afrykańskich rytmach. Dowiedzieliśmy się wiele o Afryce, o ilości państw, o różnorodności języków i przyrody. Nawet usłyszeliśmy cytat z wypowiedzi Posła Johna Godsona, że polityka jest dla ważna wtedy, kiedy może pomagać ludziom. 

Przedstawicielki Instytutu Afrykańskiego były zachwycone entuzjazmem dzieci, ich wiedzą i poziomem przygotowania Pikniku.

Takie działania mają ogromny walor edukacyjny. Przyczyniają się do zrozumienia Inności. 

Instytut Afrykański popiera działania szkoły!

 

 


23 kwietnia 2012 r. Konferencja otwierająca projekt „Różność i Równość”

W dn. 23.04.2012 r. odbyła się w Urzędzie Miasta Łodzi konferencja otwierająca dwuletni projekt „Różność i Równość” zainicjowany przez grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania – Bogną Stawicką. Konferencję otworzył Grzegorz Szatiło – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, a prowadziła ją Bogna Stawicka. Gości powitała Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi. Poruszano takie problemy, jak: różnorodność w firmie, różnorodność kulturowa, ograniczenie szans życiowych poprzez ubóstwo i niepełnosprawność.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki Instytutu Afrykańskiego Maria Elżbieta Sajenczuk i Francine Umutesi
z wystąpieniami: „Inni, inne kultury obok nas” i „Pożytek z różnorodności kulturowej”.  W czasie konferencji wystąpili także prelegenci zaprzyjaźnieni z Instytutem Afrykańskim poprzez uczestnictwo w działaniach Fundacji „Partnerstwo dla Łodzi”. Byli to dr Agnieszka Golczyńska-Grondas, Igor Mertyn, Mirosława Tarczyńska i Sylwester Janek. Konferencja była uświetniona występem Studia Integracji Krzysztofa Cwynara. Niespodzianką były nagrody (książki, wyroby etniczne) dla aktywnych uczestników.

 
Maj 2012r.

27.03.br. Rada Ministrów przyjęła Priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach UE, na lata 2012-2016”, a 29.03.br. Minister Spraw Zagranicznych  przedstawił w Sejmie „Informację o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 r.”...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html w zakładce Maj 2012

 
Kwiecień 2012r.  

Liczący 24 osoby Parlamentarny Zespół ds. Afryki Sejmu RP odbywa – pod przewodnictwem Posła Johna Godsona - liczne spotkania z różnymi grupami interesu rozwijającymi stosunki z kontynentem afrykańskim...

więcej na http://ia.org.pl/kronika.html w zakładce Kwiecień 2012

 

 23 marca 2012r. Otwarcie nowej strony internetowej

23.03.2012 r. strona internetowa Instytutu Afrykańskiego narodziła się na nowo. Jest to dla nas ważny moment, bo ta strona, to nasze biuro wirtualne, które będzie rozwijać się na Waszych oczach. Wiążemy z tą stroną wielkie nadzieje i wierzymy, że uda się nam przybliżyć Wam Afrykę i przekazać, jak najwięcej interesujących informacji.

 
6 grudnia 2011r. " Problemy studenta-cudzoziemca w Łodzi - aspekt prawno-socjalny"
W dniu 6 grudnia 2011r. w auli Centrum Konferencyjnego UŁ odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Afrykański o tematyce: " Problemy studenta-cudzoziemca w Łodzi - aspekt prawno-socjalny". W debacie, której gospodarzem był prezes IA John Godson udział wzięli przedstawiciele wszystkich łódzkich uczelni wyższych oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW Jacek Winiarski. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:
- legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce,
- status studenta-cudzoziemca w łódzkich uczelniach,
- pomoc socjalno-prawna dla studenta zagranicznego
- student zagraniczny w środowisku łódzkim.
W konferencji wzięli udział studenci-obcokrajowcy. Prezentacja w zakresie przepisów legislacyjnych przypomniała im
o konieczności stosowania się do ważnych terminów procedur legislacyjnych. W przystępny sposób przedstawiono ważne procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. Pracownicy uczelni i obecni na sali studenci-cudzoziemcy postawili wiele pytań. Dyrektor Winiarski pozostawił do dyspozycji Instytutu Afrykańskiego plik z informacjami o legalizacji pobytu, który zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.

6 września 2011r. Spotkanie z podróżniczką

6.09.2011 w pubie „Zapiecek” Klub Podróżnika zorganizował spotkanie z podróżniczką, która  spędziła w Ugandzie kilka miesięcy. Zaprezentowała ona swoje slajdy i opowiadała o wrażeniach z pobytu w tym kraju. Jako goście specjalni w spotkaniu uczestniczyli Francine Umutesi z Rwandy,  Brenda Opiyo z Kenii, Wunmi Azeez Fausat i Stephen Chukwunonso z Nigerii. Mieli oni okazję opowiadać o sobie i swoich krajach po polsku, bowiem uczestnicy spotkania zasypali ich pytaniami o tradycje i obyczaje.

 
26 maja 2011r. Obchody Dnia Afryki z AOIA

26.05.2012 przy współpracy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych  i na jego terenie odbyła się  impreza upamiętniająca Dzień Afrykański.  Jako artyści wystąpili studenci afrykańscy bawiący gości po polsku, a także zespół muzyczny Instytutu  "African Highlife". Na zakończenie spotkania  goście zostali zaproszeni przez Johna Godsona na degustację potraw afrykańskich przygotowanych przez Restaurację „Africanos”.

Więcej zdjęć możecie obejrzeć na naszym profilu na facebooku http://www.facebook.com/groups/instytutafrykanski/

 
25 maja 2011r. Freeze Flash Mob

W maju pod moim patronatem posła Johna Godsona Instytut  zorganizował w Łodzi obchody Dnia Afrykańskiego. W dniu 25.05.2011 r. na rynku łódzkiej "Manufaktury" afrykańscy studenci przedstawili  Freeze Flash Mob. Przy dźwięku bębnów  tańczyli i nagle zastygali w bezruchu  wśród  ludzi spacerujących po rynku.

Więcej zdjęć możecie obejrzeć na naszym profilu na facebooku http://www.facebook.com/groups/instytutafrykanski/

 
28 kwietnia 2011r. Konferencja prasowa "Międzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego - obchody w Polsce"

Instytut Afrykański włączył się  w organizowane przez ONZ w Polsce działania związane z Międzynarodowym Rokiem Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. W dn. 28.04.2011r. Maria Elżbieta Sajenczuk (zastępca prezesa IA ds. międzynarodowych) i Artur Rosiak (zastępca prezesa IA ds. naukowych) uczestniczyli w konferencji prasowej zorganizowanej przez ONZ w Warszawie. W konferencji oprócz przedstawicieli polskich władz oraz państw należących do ONZ wzięli udział przedstawiciele diaspory afrykańskiej w Polsce, członkowie organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz Afryki, dziennikarze, ludzie nauki i biznesu. Mówiono o adaptacji społecznej Afrykańczyków w Polsce, o stosunku społeczeństwa do "obcych", a także o  współpracy biznesowej.

 

 
19 kwietnia 2011r. Program "Twoje popołudnie"

Afrykańczycy związani z Instytutem wzięli udział w  programie telewizyjnym „Twoje popołudnie”  realizowanym w dn. 19.04.2011. przez TVP Łódź.

W studiu telewizyjnym w programie prowadzonym przez redaktor Monikę Kalinowską  wzięli udział  Laura Odongo, Brenda Opiyo, Francine Umutesi, Patrick Dusabe, Stephen Chukwunonso, Alex Ruzindana, Hermelin Onongo. Zaproszeni byli pytani o tradycyjne stroje afrykańskie, o kuchnię afrykańską, o trudności z nauką języka polskiego oraz o to jak żyje się im w Łodzi.

http://www.tvp.pl/lodz/rozmaitosci/twoje-popoludnie-z-telewizja-lodz/wideo/19042011-1/4363702?start_rec=24

 

25 stycznia 2011r. Konferencja  „Porozmawiajmy o Afryce” 

Konferencja miała miejsce  w dn. 25.01.2011 r.  na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.  Wzięli w niej udział prezes Instytut Afrykańskiego oraz poseł na sejm RP John Godson, ambasador  Wojciech Jasiński, ambasador  dr Wojciech Łupina i gość specjalny Cyprian Kosiński  – autor książki „Polonez afrykański”. Wyżej wymienieni spędzili na kontynencie afrykańskim od dziesięciu do dwudziestu lat, więc mogli swoją wiedzą i doświadczeniami  podzielić się ze studentami stosunków międzynarodowych i politologii oraz przedsiębiorcami. Głównym  celem konferencji było, w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji  UEzwrócenie uwagi na gigantyczny potencjał gospodarczy Afryki, na zainteresowanie nią w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

 

20 czerwca 2010 List otwarty do Komendanta Głównego Policji
Szanowny Panie Komendancie,

Jako instytucja krzewiąca przyjaźń i współpracę między Polską oraz krajami afrykańskimi, w tym w dużej mierze Nigerią, zwracamy się do Pana w sprawie śmierci Nigeryjczyka, Maxwella Itoyi, postrzelonego przez policjanta w niedzielę 23 maja 2010 roku.
Wyrażamy głęboki żal w związku z tym, co się stało i apelujemy o wnikliwe i sprawiedliwe śledztwo w tej sprawie. Oczekujemy pełnego i szczerego zaangażowania polskich władz w to, aby okoliczności tej tragedii zostały wyjaśnione, a odpowiedzialność za życie pana Itoyi została poniesiona.
Zwracamy się również z prośbą o publiczne potępianie wszelkich niesłusznych i obraźliwych komentarzy pojawiających się w mediach. Z przykrością słucha się i czyta wypowiedzi nie tylko zwykłych obywateli, ale też osób publicznych, odnoszących się z pogardą w stosunku do tragicznie zmarłego, jego rodziny i obcokrajowców żyjących w Polsce.
Prosimy o poważne potraktowanie poruszonych przez nas kwestii.

Z wyrazami szacunku,

John Abraham Godson

Kopie otrzymują:
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów
Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
Andrzej Seremet, Prokurator Generalny
Inspektor Adam Mularz, Komendant Stołeczny Policji
Dariusz Korneliuk, Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

 
24 lutego 2010 Jak obcokrajowcy widzą Łódź- zaproszenie na debatę- 25 marca 2010
Instytut Afrykański

ma zaszczyt zaprosić
na Debatę pt. "Jak obcokrajowcy widzą Łódź"
która odbędzie się
25 marca 2010 roku o godzinie 18.00
w siedzibie Instytutu Afrykańskiego, ul. Kilińskiego 177, Łódź.

Moderator konferencji: Tomasz Lasota, TVP Łódź

Prosimy o potwierdzenie udziału do wtorku 23 marca 2010

Email: instytutafrykanski@ia.org.pl lub telefonicznie: 604474070 (Karina Stasiak, koordynator ds. organizacji imprez)

 

 

 

 

Copyright 2011 IA.ORG.PL All right reserved