Psycholog jest osobą badającą ludzkie procesy myślowe i zachowania oraz mechanizmy i prawa za nimi stojące. Psycholodzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc swoim pacjentom radzić sobie z trudnościami życiowymi i problemami ze zdrowiem psychicznym.

W Polsce ten zawód mogą wykonywać osoby, które ukończyły pięcioletnie jednolite studia magisterskie w tym kierunku. Na studiach tych w przeciwieństwie do wielu innych nie występuje podział według dwustopniowego systemu bolońskiego, wprowadzającego podział na studia licencjackie pierwszego stopnia i magisterskie drugiego stopnia. Dodatkowo aby zdobyć prawo do wykonywania zawodu po otrzymaniu dyplomu kandydat musi odbyć podyplomowy staż zawodowy pod nadzorem osoby, który te uprawnienia zawodowe posiada. Warunki, które musi spełnić przyszły psycholog znajdują się w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

W jakich miejscach można pracować w tym zawodzie? Najbardziej oczywistym wyborem jest publiczna lub prywatna poradnia psychologiczna, ale wybór innych dróg zawodowych jest bardzo szeroki i zależy od wybranej specjalizacji. Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest praca w placówkach ochrony zdrowia takich jak:

 • szpitale,
 • kliniki,
 • centra medyczne.

Można również pracować przy opiece nad chorymi w takich miejscach jak sanatoria, hospicja i ośrodki dla osób upośledzonych.

Psycholog, który wybierze specjalizację wychowawczą może pracować w poradniach psychologicznych w szkołach podstawowych, średnich oraz w przedszkolach. Dodatkowo takie osoby są poszukiwane do pracy w:

 • domach dziecka,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach odwykowych,
 • schroniskach dla nieletnich.

Jedną z najciekawszych dróg rozwoju jest kariera psychologa policyjnego. Osoby takie zajmują się między innymi:

 • tworzeniem profilów sprawców,
 • pomaganiem w typowaniu podejrzanych,
 • prowadzeniem szkoleń,
 • zapewnianiem funkcjonariuszom pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • przygotowywaniem kampanii prewencyjnych i profilaktycznych.

Opracowano dzięki –  Tchnienie.com.pl – psycholog Dąbrowa Górnicza