Misje gospodarcze

Zasadniczym celem organizowanych przez Instytut Afrykański, we współpracy z Izbami Gospodarczymi, misji jest stworzenie polskim przedsiębiorstwom warunków do współpracy 
z partnerami zagranicznymi w Afryce oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych.

Podczas organizowanych misji nawiązane zostają przez poszczególne przedsiębiorstwa kontakty gospodarcze, które niejednokrotnie owocują kontraktami.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm zainteresowanych współpracą z Afryką. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu spotkania z przedstawicielami różnych branż.