News

     
 

Dzień Polsko-Afrykański 2015

19 maja 2015 roku odbył się w Sejmie Dzień Polsko-Afrykański 2015. Centralną uroczystością wydarzenia było wręczenie statuetek „Przyjaciel Afryki” w czterech kategoriach.

W kategorii społecznik statuetka została przyznana s. Alicji Kaszczuk w związku z wybitnymi osiągnięciami w Kenii przy prowadzeniu Misji W Laare (Kenia), w kategorii biznes statuetka została wręczona Panu Sławomirowi Majmanowi, Prezesowi Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w związku realizacją rządowego programu GoAfirca, w ramach którego każdego roku organizowane są bardzo liczne konferencje poświęcone działalności biznesowej w Afryce, w tym Misje Gospodarcze do Afryki, w których biorą udział przedstawiciele nawet 30 polskich przedsiębiorstw. W kategorii osobowość statuetkę otrzymał Prezydent RP, Pan Lech Wałęsa. Nagroda została przyznana w związku z włączeniem się Instytutu Pana Prezydenta w działalność promująca współpracę gospodarczą między Polską a Afryką – Pan Prezydent brał udział m.in. udział w otwarciu przez URSUS S.A. w otwarciu nowej linii montażowej w Etiopii. Po raz pierwszy została wręczona statuetka w kategorii polityk i otrzymał ją Pan Donald Tusk, Przewodniczącym Rady Europejskiej –pierwszy Premierem RP, który złożył oficjalną wizytę w krajach Afryki takich jak: Nigeria, Zambia i RPA i stworzył program współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a krajami Afryki o nazwie GoAfrica!

Nagrodzonym statuetki wręczali: Ambasador Republiki Południowej Afryki, JE Pan Simon Ntombela, Ambasador Maroka, JE Pan Youns Tijani, Ambasador Angoli, JE Pan Domingos Culolo oraz Ambasador Zambii, JE Pan Bwalya Stanleya Kasonde Chiti.

Laudacje odczytali Posłowie, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki z Posłem Johnem Godsonem, Przewodniczącym Zespołu, Prezesem Instytutu Afrykańskiego – Pani Posłanka Beata Rusinowicz, Pan Poseł Kilion Munyama oraz Poseł Piotr Pyzik.

W Dniu Polsko-Afrykańskim wzięło udział blisko 600 osób. Wieczór prowadziła Pani Omenaa Mensaah, dziennikarka TVN. Wieczór uświetnił występ zespołu muzyki afrykańskiej oraz degustacja tradycyjnej kuchni afrykańskiej.

         

         
Aktualność 2  

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze 2015

19 maja 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze.

   
Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze rozpoczęło się o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów afrykańskich akredytowanych w Polsce, przedstawiciele Rządu RP, Parlamentarzyści, polscy przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Wydarzenie otworzył Poseł John Godson, Prezes Instytutu Afrykańskiego, który poprosił o wystąpienie Pana Wicemarszałka Sejmu RP, Pana Posła Eugeniusz Grzejszczaka. Następnie głos zabrał Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński wyrażając swoje głębokie poparcie dla odbywającego się Forum Gospodarczego, mającego na celu pogłębienie stosunków gospodarczych na linii Polska-Afryka, a kolejne wystąpienie należało do Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pani Katarzyna Kacperczyk.

Forum zostało podzielone na pięć części, w pierwszej występowali przedstawiciele władz RP, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, Pan Andrzej Dycha, Wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pani Katarzyna Kacperczyk, Pan Ambasador RP w Etiopii, Jacek Jankowski, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Pan Sławomir Majman, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Dariusz Kacprzyk oraz Poseł John Godson, Prezes Instytutu Afrykańskiego. Mierzyli się oni z pytaniem, w jaki sposób polskie instytucje mogą wspierać polskich przedsiębiorców w Afryce. W drugim panelu dyskusyjnym, poświęconym prezentacji krajów afrykańskich, wzięli udział Ambasadorowie krajów afrykańskich, Zambii, JE Pan Bwalya Stanleya Kasonde Chiti, Republiki Południowej Afryki, JE Simon Ntombela, Angoli, Maroka, JE Youns Tijani oraz głos zabrał Poseł Kilion Munyama. Kolejne dwa panele zostały poświęcone prezentacji polskich firm, Pietrucha Group, Asseco Poland, Ursus, Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi, Krajowa Rada Drobiarska-Izba Gospodarcza, Bank Handlowy w Warszawie, Energoprojekt Katowice. Panele te dotyczyły doświadczeń polskich firm z wymiany handlowej między Polską a Afryką oraz oczekiwań i zagrożeń  z tym związanych. W ostatnim panelu dyskusyjnym natomiast wzięły udział organizacje pozarządowe, w tym szczególnie Fundacja Księdza Orione, której działania przedstawiała s. Alicja Kaszczuk, laureatka nagrody „Przyjaciel Afryki”. Instytut Afrykański reprezentowała Pani Monika Kczmarzyk, misjonarka i przedstawicielka Instytutu Afrykańskiego w Afryce. W Panelu wzięły udział również: Pallotyńska Fundacja Salvatti.pl, Fundacja Kasisi, Fundacja Razem dla Afryki oraz Omenaa Foundation.

Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarcze było moderowane przez Panią Aleksandrę Dziadykiewicz, dziennikarkę ekonomiczną Radia Tok FM. W Forum wzięło blisko 500 osób, w tym przedstawiciele blisko 30 krajów z całego świata.
         

         
Aktualność 3  

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze 2015 

19 maja 2015 roku, o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP obędzie się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze.

   

Głównym celem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego jest promowanie współpracy między Polską a Afryką poprzez pokazanie Afryki, jako prężnie rozwijającego się gospodarczo kontynentu oraz przyjaznego dla polskich przedsiębiorców.

W Forum udział wezmą przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów afrykańskich akredytowanych w Polsce, przedstawiciele Rządu RP, polscy Parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rządowych, polscy przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działania biznesowe w Afryce oraz tacy, którzy będą dopiero zaczynać, a także polskie organizacji pozarządowe.

Tegoroczne Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze będzie miało formę podzielonego na pięć części panelu dyskusyjnego. Poszczególni uczestnicy będą, poza prezentacją własnych firm, instytucji, krajów, mierzyć się z odpowiedzią na następujące pytania:

  •     Jak wspierać polski biznes w Afryce?
  •     Jakie są możliwości biznesowe w Afryce?
  •     Jakie są doświadczenia z działań w Afryce?
  •     Jakie są wyzwania oraz oczekiwania wobec Afryki?
  •     Jak polskie NGOs mogą pozytywnie wpływać na wizerunek polskich firm w Afryce?

Serdecznie zapraszamy do udziału w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym 2015, które odbędzie się 19 maja 2015 roku, od godz. 12.00.

Moderatorem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego 2015 będzie Pani Aleksandra Dziadykiewicz, dziennikarka Radia TOK FM.

Zgłoszenie udziału w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym 2015 prosimy przesyłać w terminie nieprzekraczającym 8 maja 2015 roku na adres mailowy: manager@ia.org.pl