Geneza instytutu


Pomysłodawcą i fundatorem Instytutu jest John Abraham Godson, Afrykańczyk mieszkający w Polsce od 1993r. Idea powstania Instytutu została ogłoszona podczas międzynarodowego seminarium AEGEE (Europejskiego Forum Studentów) odbywającego się w dniach.

24-26 kwietnia 2008 r. na Uniwersytecie Łódzkim „Afryka tak daleko, a jednak tak blisko”. Wiąże się ona m.in. z realizacją postanowień II Szczytu Unia Europejska – Afryka, jaki odbył się w Lizbonie w dniach 8-9.12.2007 r.

Instytut został powołany do życia w dniu 9 września 2008 r. Obecnie zespół pracowników liczy około 15 osób.

Szeroko rozumianym celem jest promowanie przyjaźni i partnerstwa między Europą i Afryką oraz krzewienie wiedzy na ten temat poprzez m.in. informację, prowadzenie studiów, szkoleń i badań.

Instytut będzie propagował tolerancję międzykulturową, demokrację oraz przestrzeganie praw człowieka. Jednym z głównych zadań będzie wspieranie współpracy i dzielenie się doświadczeniami między instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, szczególnie tymi związanymi z Unią Europejską i Unią Afrykańską.