Rada i zarząd

Prezes instytutu
Poseł John Abraham Godson

John Abraham Godson jest posłem na Sejm RP, nauczycielem akademickim, manadżerem i społecznikiem. Jest absolwentem studiów inżynierskich z agronomii, studiów magisterskich zzarządzania zasobami ludzkimi, stosunków międzynarodowych, studiów menadżerskich – Master of Professional Communication oraz MBA – Master of Business Administration. Jest także absolwentem dwóch studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersyetetu Łódzkiego. Był starszym wykładowcą na Politechnice Szczecińskiej oraz wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest założycielem Instytutu Afrykańskiego oraz inicjatorem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki w Polskim Sejmie. Jest także głównym akcjonariuszem firmy Afropoland Projects Ltd oraz Afropoland spółka z o.o., firm konsultingowych wspierających polskie firmy szukające partnerów w Afryce oraz afrykańskie firmy szukające partnerów w Polsce. Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka na Widzewie w Łodzi.

Przewodniczący Rady
Amb Wojciech Jasinski

Ambasador RP w Kenii w latach 2002-2007, który w Afryce spędził w sumie ponad 10 lat, a problematyką afrykańską zajmował się także jako funkcjonariusz Sekretariatu ONZ w centrali w Nowym Jorku oraz biurach terenowych Programów NZ ds. Rozwoju (UNDP), Środowiska (UNEP) i Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Posiada też doświadczenia pracy w siłach pokojowych ONZ  na Cyprze.

Problematyką afrykańską zajmuje się także od czasu powrotu do kraju w 2007 r., gdyż jak twierdzi w kwestiach Afryki nigdy nie przechodzi się na emeryturę.
Od chwili powstania w 2008 r. Instytutu Afrykańskiego w Łodzi pełni funkcję Przewodniczącego Rady i Redaktora comiesięcznej Kroniki Instytutu, która jest wydawana od ponad pięciu lat. Pan amb. Jasiński należy do grona tych ludzi, którzy uważają, że polskie i afrykańskie problemy mogą być skutecznie pokonywane w drodze łączenia temperamentów i czerpania z doświadczeń tak Polski, jak i krajów afrykańskich, jednoczenia si ł na rzecz pokonywania słabości. Szczególna rola w tym względzie przypada szeroko pojętej edukacji na wszystkich poziomach nauczania o Afryce w Polsce i o Polsce w Afryce. Podobnie jeśli chodzi o instytucje rządowe, organizacje społeczne, sektor prywatny oraz media, a także pojedyncze osoby. Każdy mógłby wiele zrobić i wiele na tym skorzystać, jak też mieć osobistą satysfakcję z takiego zaangażowania się na rzecz polsko-afrykańskiej współpracy i współdziałania.