Dzień Polsko - Afrykański

Dzień Polsko-Afrykański to wydarzenie organizowane przez Instytut Afrykański 
we współpracy z Parlamentarnym zespołem ds. Afryki oraz korpusem dyplomatycznym ambasad państw afrykańskich akredytowanych w Polsce, w którym udział biorą przedstawiciele Parlamentu RP, ambasadorowie, przedstawiciele NGO w Polsce oraz przedsiębiorcy.