Dokonana w 2019 roku nowelizacja ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadziła szereg istotnych zmian w prawie spółek zarówno tych kapitałowych, jak i osobowych. Jedną z nich jest obowiązek dematerializacji akcji oraz wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki. Z czym dokładnie to się wiąże? Jak wybrać odpowiedni podmiot, który się tym zajmie?

Co to jest Rejestr Akcjonariuszy?

Z dniem 1 stycznia 2021 roku z obrotu zostaną całkowicie wyeliminowane akcje w formie materialnej. Od tego czasu obowiązywać będą wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Zawierać on będzie m.in. takie informacje, jak:

  • datę zarejestrowania spółki
  • dane emitenta
  • szczegół dotyczące poszczególnych emisji akcji
  • dane akcjonariuszy wraz z adresami do doręczeń korespondencji

Rejestr Akcjonariuszy może być prowadzony wyłącznie przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych np. domy maklerskie. Musi być prowadzony w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo oraz integralność zawartych w nich danych. Prowadzi się go w postaci elektronicznej, mogąc mieć formę rozproszonej oraz zdecentralizowanej bazy danych.

Wybór odpowiedniego podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Początkowo spółki na wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy miały czas do 30 czerwca. Jednak w związku z panującą sytuacją termin ten został przesunięty na 30 września 2020 roku. Przedsiębiorstwa mają więc dodatkowy czas na wybranie odpowiedniego podmiotu i podpisanie z nim umowy. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Do tego czasu muszą one dokonać odpowiednich zmian w statucie oraz po raz pierwszy wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny do 20000 zł.

Każda spółka powinna wybrać taki podmiot, który pomoże przejść przez cały proces od początku do końca. Ważne jest to, żeby udostępniał przez cały czas wygodny dostęp do rejestru zarówno spółce, jak i akcjonariuszom. Musi on również na bieżąco aktualizować wszystkie wymagane dane w rejestrze oraz prowadzić wypłatę dywidendy. Musi więc to być godny zaufania partner, który zapewni w pełni profesjonalną obsługę. Doskonale w tej roli sprawdzi się Dom Maklerski Q Securities, który posiada długoletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z KDPW i GPW oraz przy świadczeniu usług depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych.

Więcej informacji na : https://qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/