Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która w wyniku posiadania specjalnych uprawnień dokonuje oszacowań wartości nieruchomości. Jest to stosunkowo nowy zawód, ponieważ formalnie powstał ok. 30 lat temu na podstawie przepisów związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym. Opisywało ono problematykę ewidencji budynków i gruntów. Wraz z upływem lat zaczęto odróżniać obowiązki geodetów, z tymi, które polegały na szacowaniu wartości nieruchomości. Przedtem zajmowali się tym tylko i wyłącznie geodeci lub kartografowie. Od początku lat 90′, funkcje te mogli przejąć wszyscy posiadający wykształcenie prawnicze, ekonomiczne,techniczne, a nawet średnie.

Wszystkie formy prawne, zgodnie z którymi mogą działać rzeczoznawcy majątkowi określone są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Można znaleźć w niej m.in. informacje dotyczące tego, że takie osoby zajmują się głównie wyceną nieruchomości, ale również urządzeń i maszyn, trwale związanych z nieruchomością, tak jak http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-katowice. Pełni funkcję specjalisty do spraw ekspertyz rynku nieruchomości, doradcy w wycenie nieruchomości pod inwestycje, a także specjalisty w sprawach efektywności inwestowania w nieruchomości.

Aby w pełni legalnie móc wykonywać obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych i oprócz wcześniej wspomnianego wykształcenia, należy odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, związaną z wyceną nieruchomości, a finalnie zdać egzamin. Polega on na odpowiedziach na pytania opartych na obliczeniach efektywności inwestycji w nieruchomości, rocznej stopy oprocentowania hipoteki i opłacalności inwestycji. Rzeczoznawca doskonale musi orientować się w prawie podatkowym i międzynarodowych standardach rachunkowości. Musi również mieć wiedzę na temat instytucji i instrumentów finansowych, oraz rozeznanie w obliczaniu zdolności kredytowych, a także posiadać opanowane zagadnienia związane z prawem budowlanym. Dodatkowo mieć wiedzę na temat takich pojęć jak dźwigary lub legary.