uprawnienia elektryczne SEP

Uprawnienia energetyczne

Uzyskanie uprawnień energetycznych, wiąże się z możliwością pracy pod kątem eksploatacji lub dozoru nad:

  • maszynami oraz urządzeniami energetycznymi lub kotłowymi,
  • sieciami cieplnymi i energetycznymi,
  • urządzeniami lub maszynami związanymi z klimatyzacją lub wentylacją,
  • sieciami klimatyzacyjnymi lub wentylacyjnymi.

Uprawnienia energetyczne, to uprawnienia z grupy G2, które można zdobyć wykorzystując organizowany przez nas kurs oraz egzamin. Uprawnienia z grupy G2, dzielą się na:

  • uprawnienia typu „E” – eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • uprawnienia typu „D” – dozór maszyn i urządzeń lub sieci.

Możliwości związane ze zdobyciem uprawnień energetycznych

Uprawnienia energetyczne Szczecin dają ogromne możliwości, jeśli chodzi o znalezienie lepszej pracy, a także pozwalają zwiększyć swoje możliwości i umiejętności zawodowe. Dzięki zdobyciu właściwych uprawnień, w tym uprawnień G2, możecie Państwo znaleźć zatrudnienie w sektorze energetycznym, ciepłowniczym, budowlanym, a także w przemyśle, przy eksploatacji lub nadzorze sieci energetycznych i cieplnych oraz maszyn i urządzeń.

Uprawnienia SEP z grupy G2, należą do jednych z najbardziej poszukiwanych uprawnień na rynku pracy i osoby je posiadające mogą liczyć na pewne i stabilne zatrudnienie. Dowiedz się więcej na https://sep-on-line.pl/kursy/uprawnienia-energetyczne-g2

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia SEP z grupy G1, czyli uprawnienia elektryczne, to najbardziej popularne i najczęściej wybierany rodzaj uprawnień SEP. Wynika to z zapotrzebowania rynku na specjalistów z uprawnieniami w tym zakresie.

To właśnie ogromne zapotrzebowanie skłoniło nas, do stworzenia bardzo profesjonalnych cyklów szkoleniowych z zakresu wiedzy dotyczących eksploatacji lub dozoru maszyn, urządzeń lub sieci elektrycznych. Organizujemy więc kursy, mające na celu zdobycie uprawnień SEPowskich z grupy G1. Uprawnienia elektryczne, przyznawane są po odbyciu jednodniowego cyklu szkoleń, a następnie zdaniu egzaminu ustnego.

Uprawnienia elektryczne – co umożliwiają

Uprawnienia elektryczne i ich zdobycie umożliwiają:

  • eksploatację lub nadzór nad maszynami i urządzeniami elektrycznymi do 1KV lub powyżej 1KV
  • eksploatację lub nadzór nad sieciami elektrycznymi,
  • eksploatację lub nadzór nad trakcjami,
  • eksploatację lub nadzór nad sieciami i urządzeniami niskoprądowymi.

Uprawnienia G1, pozwolą zdobyć większe kompetencje w zakresie „E” – eksploatacji lub też „D” – dozorze nad sieciami, maszynami lub urządzeniami elektrycznymi. Nasze szkolenie zapewnia zdobycie właściwej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą pracować efektywnie i bezpiecznie w bezpośrednim otoczeniu i bezpośrednio przy sieciach lub maszynach. Dowiesz się więcej na https://sep-on-line.pl/kursy/uprawnienia-elektryka-g1